Kristiansand, med sine 82.000 innbyggere, er Sørlandets regionsentrum og drivkraft. Byen tilbyr gode og varierte arbeidsplasser, et rikt kulturliv og noe av landets flotteste, bynære rekreasjonsmuligheter. Sammen med et godt utbygd kommunalt tjenestespekter, er målsettingen for Kristiansand å bli oppfattet som byen som gir deg muligheter til et rikere hverdagsliv.

Kristiansand har lange, internasjonale tradisjoner og har lenge vært et populært reisemål. En sterk økonomisk vekst de senere årene har gitt en rekke virksomheter et løft og liv til mange nye teknologibedrifter. Flere av disse har de siste årene satt regionen på verdenskartet og gjort Vest-Agder til landets største eksportfylke.

  • ArkitekturguideForKristiansand
    av Cappelen, Diderik, 06.05.13

    Arkitekturguide for Kristiansand

    Les mer