Fra forordet siteres:

Vi ønsker med boken "Arkitektur i Kristiansand" å fremheve Sørlandets hovedstad og vise 361 år med byplaner og bygningshistorie fra de tidligste festninger til arkitekturen i vår egen tid. Vi kan også vise til kirkebygg som vitner om 1000 år gammel bosetning. Vi ønsker å informere om hvordan Kristiansand har utviklet seg i denne tiden og vise mangfoldet i Kristiansands arkitektur. Vi håper boken vil bli en nyttig veiviser for alle kultur- og arkitekturinteresserte.

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide for Kristiansand foreligger i bokutgave utgitt av Kulturdirektøren i Kristiansand kommune.

Utgitt: September 2002

Redaktør: Vibeke Garmann Johnsen

ISBN: 82-992385-3-6