Feda kirke er en korskirke med plass til 300 personer, oppført i den nøkterne empirestilen som kjennetegner mange av landsdelens bygdekirker. Kirken er oppført med laftet tømmerkjerne med utvendig stående trekledning. Taket på skipet er tekket med rød teglstein, mens tårnet er tekket med spon.

Da kirken ble innviet i 1802 var den opprinnelig oppført som en ren tømmerkirke, utvendig tjærebredd. Taket var også tekket med tjærebredd tre. Først omkring 1820 ble kirken utvendig panelt og taket ble tekket med stein. Det ble i tillegg oppført kirketårn.

Kirken ligger i tilknytning til det kulturhistorisk verdifulle bygningsmiljøet ved utløpet av Fedaelva.

Like ved kirken ligger en stor gravhaug fra vikingtiden.

Det er oppført et nytt menighetshus like nordvest for kirken.
....................................
I enkelte nettkilder (bl.a. Wikipedia) står Hans Ditlev Franciscus Linstow (1787-1851) oppført som arkitekt for kirken. Dette kan ikke være riktig ettersom Linstow var 15 år gammel da kirken ble innviet. Vi har heller ingen holdepunkter i offisielle kilder for at Linstow har vært inne i bildet på et senere tidspunkt.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Artikkelen sist oppdatert: 23.12.2016

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 055

Arkitekturguide 055

Arkitekturguide 055
Arkitekturguide 044

Arkitekturguide 044

Arkitekturguide 044
Arkitekturguide 045

Arkitekturguide 045

Arkitekturguide 045
Arkitekturguide 046

Arkitekturguide 046

Arkitekturguide 046
Arkitekturguide 048

Arkitekturguide 048

Arkitekturguide 048
Arkitekturguide 051

Arkitekturguide 051

Arkitekturguide 051

Type bygg: Sognekirke

Adresse:
Feda

Arkitekt: Byggmester Axel Lohne

Konstruksjon: Laftet tømmer

Fasademateriale: Tre

Byggeår: Innviet 1802, ferdigstilt 1820