Da Trælandsfoss på Øye ble oppført i 1960 var dette et av de større industrianleggene i vestfylket. Anlegget ble benyttet til treforedlingsvirksomhet og mange vil huske de store mengdene props (tømmerstokker av en viss lengde) som lå buntet sammen i sjøen foran bedriften.

Bygget ligger på odde ut mot Lerviga i Fedafjorden. Arkitekturen karakteriseres ved den massive skrånende sokkelen forblendet med naturstein som forankrer bygget i landskapet. I den øvre del av bygget er benyttet hvitmalt betong som danner en virkningsfull kontrast til den tunge sokkelen. Anlegget holder en arkitektonisk og materialmessig standard som vi sjelden finner i dagens industribygg.

Treforedlingsvirksomheten ved Trælandsfoss er nå innstilt og bygget er overtatt av Parat Halvorsen A/S i Flekkefjord.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 096

Arkitekturguide 096

Arkitekturguide 096
Kvinesdal Trælandsfos Øye 003

Kvinesdal Trælandsfos Øye 003

Kvinesdal Trælandsfos Øye 003
Kvinesdal Trælandsfos Øye 007

Kvinesdal Trælandsfos Øye 007

Kvinesdal Trælandsfos Øye 007
Arkitekturguide 026

Arkitekturguide 026

Arkitekturguide 026
Arkitekturguide 032

Arkitekturguide 032

Arkitekturguide 032
Arkitekturguide 035

Arkitekturguide 035

Arkitekturguide 035
Arkitekturguide 037

Arkitekturguide 037

Arkitekturguide 037
Arkitekturguide 038

Arkitekturguide 038

Arkitekturguide 038
Arkitekturguide 039

Arkitekturguide 039

Arkitekturguide 039
Arkitekturguide 086

Arkitekturguide 086

Arkitekturguide 086

Type bygg: Industribygning
 
Adresse: Øye

Arkitekt: Platou Arkitekter, Oslo

Byggherre: Trælandsfoss A/S

Konstruksjon: Betong

Fasadematerale: Betong/naturstein

Oppført: 1960