Arkitekturguide 090

Gruvesamfunnet på Knaben er tuftet på molybdenforekomstene i området. Den første organiserte gruvedriften i Knabeheiene startet i 1895. Den bebyggelsen vi ser i dag vokste frem i perioden ca. 1920 - til ut på 1970 tallet. Bebyggelsen representerer ulike stilepoker, men de de fleste kom til i en periode der den funksjonalistiske arkitekturen satte preg på mange byer og tettsteder i Norge.

Gruveselskapet var byggherre for de fleste bygningene på Knaben og flere kjente arkitekter har vært brukt i planleggingen. Her kan nevnes at arkitekt Ole Sverre (1865-1952) står bak administrasjonsbygget (nå lokaler for de lokalhistoriske samlingene på Knaben).

Funksjonærboligene like ved skolen ble planlagt av Hetlandhus.

Selve gruveanlegget består bl.a. av vaskeriet med det monumentale heistårnet like ved siden av.

Heistårnet ble med støtte fra Nærings- og Handelsedepartementet restaurert i 2008.

Artikkelen vil bli supplert.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Litteratur: "Knabens historie", utgitt av foreningen Knabens venner, 2004

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 111

Arkitekturguide 111

Arkitekturguide 111
Arkitekturguide 090

Arkitekturguide 090

Arkitekturguide 090
Arkitekturguide 093

Arkitekturguide 093

Arkitekturguide 093
Arkitekturguide 101

Arkitekturguide 101

Arkitekturguide 101
Arkitekturguide 103

Arkitekturguide 103

Arkitekturguide 103
Arkitekturguide 108

Arkitekturguide 108

Arkitekturguide 108
Arkitekturguide 109

Arkitekturguide 109

Arkitekturguide 109
Vaskeribygningen

Vaskeribygningen

Vaskeribygningen
Vaskeribygningen

Vaskeribygningen

Vaskeribygningen

Type bygg: Gruveanlegg
 
Adresse: Knaben

Arkitekt: Se teksten nedenfor og under bildetekstene

Byggherre: Gruveselskapet

Oppført:  ca. 1920 -