Linstow, som også var arkitekt for slottet i Oslo (1848), er vel best kjent for sine mange norske kirker. Flere av kirkene ble oppført etter mønstertegninger. Kirkene i Flekkefjord og Kvinesdal (Liknes) skal imidlertid være oppført etter egne tegninger.

Kvinesdal kirke ligger monumentalt plassert på en morenebrink ut mot Litlåna - en bielv til hovedvassdraget Kvina. Det lå opprinnelig en middelalderkirke på stedet. Den andre kirken på stedet var en laftekirke fra 1623. Denne ble revet i 1837.

Den nåværende kirken fra 1837 er en langkirke med 8-kantet skip orientert på tradisjonelt vis med koret mot øst.

Bygningen er holdt i en enkel empirestil.

Selve kirken er laftet, mens tårnet er oppført i bindingsverk. I flere bygningsdeler (laftestokker, hanebjelker o.a.) er det benyttet deler fra den tidligere tømmerkirken på stedet. Fasadene er kledd med hvitmalt profilert tømmermannskledning.

Vinduene i skipet står i to høyder med de laveste vinduene i nederste rad. Vindus- og døromrammingen er enkel og uten noen form for ornamentikk. Dette er forøvig et typisk trekk ved Linstows kirker - da i motsetning til kirkene til Grosch der det er lagt stor vekt på markerte og detaljerte dør- og vindusomramminger. Den knappe og nøkterne detaljeringen i Likes kirke er imidlertid med på å gi bygget karakter og fremhever kirkens hovedform.

Taket er valmet og tekket med rød teglstein.


Forfatter:
DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 017

Arkitekturguide 017

Arkitekturguide 017
Arkitekturguide 002

Arkitekturguide 002

Arkitekturguide 002
Arkitekturguide 003

Arkitekturguide 003

Arkitekturguide 003
Arkitekturguide 005

Arkitekturguide 005

Arkitekturguide 005
Arkitekturguide 008

Arkitekturguide 008

Arkitekturguide 008
Arkitekturguide 010

Arkitekturguide 010

Arkitekturguide 010
Arkitekturguide 016

Arkitekturguide 016

Arkitekturguide 016

Type bygg: Sognekirke

Adresse:
Nesgata, Liknes (Kvinesdal sentrum)

Arkitekt: Hans Ditlev Franciscus Linstow (1787-1851)

Konstruksjon: Laftet tømmerkjerne

Fasademateriale: Tre tømmermannspanel. Tegltak

Byggeår: 1837