Kafeen på Utsikten var lenge et begrep for reisende langs E39 og var et naturlig stoppested på strekningen mellom Kristiansand og Stavanger. I 2007 ble den eldre kafeen revet og det ble oppført et nytt hotell og konferansesenter på tomten. 
 
Det nye hotellet har i alt 61 rom, alle med balkong med utsikt over dalen. I dette inngår 23 private suiter som har utleieavtale/-klausul med hotellet. I tillegg finnes 23 rom i den eldre delen av hotellet. 
Ut over dette inneholder hotellet en egen konferanseavdeling med storsal og flere mindre møterom. Kvinesdal kommune står som eier av deler av konferanseavdelingen.

Hotellet har en monumental beliggenhet i åssiden høyt over Kvinesdalen.
 
I fasadene er benyttet grå steniplater og ubehandlet eik. Eikekledningen er montert som stående falset panel festet med syrefaste skruer. Byggets indre organisering ses tydelig i fasadene ved at baksiden som inneholder korridorer og birom oppleves som mer lukket, mens hotellerommene og restauranten åpner seg mot dalen og utsikten i syd.

Foran hotellet er anlagt et uteamfi som står i tilknytning til boligen til billedkunstneren Marcelius Førland (1891-1978). Denne boligen benyttes i dag til kulturelle formål.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 061

Arkitekturguide 061

Arkitekturguide 061
Arkitekturguide 009

Arkitekturguide 009

Arkitekturguide 009
Arkitekturguide 024

Arkitekturguide 024

Arkitekturguide 024
Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040
Arkitekturguide 051

Arkitekturguide 051

Arkitekturguide 051
Arkitekturguide 053

Arkitekturguide 053

Arkitekturguide 053
Arkitekturguide 054

Arkitekturguide 054

Arkitekturguide 054
Arkitekturguide 056

Arkitekturguide 056

Arkitekturguide 056
Arkitekturguide 061

Arkitekturguide 061

Arkitekturguide 061

Type bygg: Hotell og konferansesenter

Adresse:
Utsikten 10

Arkitekt: Arkitektfirma Kristiansen og Selmer-Olsen A/S i samarbeid
med arkitektfirma AGW A/S v/sivilarkitekt MNAL Gjertrud Wendt

Byggherre: Kvinesdal Invest A/S og Kvinesdal kommune (konferansedelen)

Konstruksjon: Betongelementer og plasstøpte betongsøyler

Fasademateriale: Steniplater og ubehandlet eik

Byggeår: 2008