Anlegget består av et publikumsmottak samt et museums-/forsamlingsanlegg delvis anlagt inne i fjellet under fyret. 

Informasjonsbygget ble oppført i 2000. Bygget inneholder billettsalg, publikumstoaletter samt souvernirbutikk. Bygget er anlagt som en langstrakt bygningskropp plassert parallelt med atkomsveien inn til områet. Langs fjellet er bygget utstyrt med en langsgående takrytter med overlys. Det er bevisst valgt materialer som er med på å bidra til at bygget glir inn i landkapet på en naturlig måte. 

Fyrområdet på Lindesnes ble i 2001 kåret til Vest-Agder fylkes 1000-årssted. Som en oppfølging av dette ble det i 2003 oppført et nytt publikumsbygg dels inne i fjellknausen under selve fyret. 
Dette bygget inneholder en større forsamlings- og konsertsal på ca. 200 kvm med plass til ca. 200 personer. I tillegg inneholder anlegget to utstillingssaler med areal på hhv. 50 og 140 kvm. Den største salen rommer utstillinger knyttet til Lindesnes (nasjonale) fyrmuseum.  

Fjellhallen åpner seg mot uteplassen ved et lett stål-/glassbygg som inneholder vrimleareal og kafeteria. Dette bygget er gitt en svak kurvatur som tar opp formen til landskaprommet. Som en integrert del av uteplassen er anlagt et amfi. Dette bidrar ytterligere til å forsterke den intime romfølelsen på inngangsplassen.

Selv om anlegget består av ulike byggverk oppført som forskjellige etapper, fremstår anlegget som en helhet.

Fyrområdet er et mye besøkt turistmål med anslagsvis ca. 80.000 besøkende årlig.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide20709 256

Arkitekturguide20709 256

Arkitekturguide20709 256
Arkitekturguide20709 258

Arkitekturguide20709 258

Arkitekturguide20709 258
Arkitekturguide20709 237

Arkitekturguide20709 237

Arkitekturguide20709 237
Arkitekturguide20709 238

Arkitekturguide20709 238

Arkitekturguide20709 238
Arkitekturguide20709 242

Arkitekturguide20709 242

Arkitekturguide20709 242
Arkitekturguide20709 245

Arkitekturguide20709 245

Arkitekturguide20709 245
Arkitekturguide20709 248

Arkitekturguide20709 248

Arkitekturguide20709 248
Arkitekturguide20709 250

Arkitekturguide20709 250

Arkitekturguide20709 250
Arkitekturguide20709 254

Arkitekturguide20709 254

Arkitekturguide20709 254

Type bygg: Museum og besøkssenter 

Adresse: Lindesnes fyr

Arkitekt: BASIS Arkitekter A/S v/Andreas Anderssen siv. ark. MNAL. Landskapsarkitekt: Grønn Strek A/S

Byggherre: Vest-Agder fylkeskommune

Konstruksjon: Plasstøpt betong og stål

Fasadematerale: Naturstein, ubehandlet betong og glass

Oppført:  2000/2003