Denne boligen er etter et vi kjenner til det første, og så langt det eneste, huset i Vest-Agder der ytterveggen er bygget opp av halmballer overflatebehandlet med murpuss. Byggemåten er imidlertid ikke ukjent andre steder i Europa og det var også tyske håndverkere som bisto ved oppføring av boligen på Lysestøl.

Byggets hovedkonstruksjon er grovt reisverk med dimensjon 6x6 tommer utfylt med halmballer. Halmballene er festet til reisverket med kramper og ståltråd og stabilisert ved hjelp av påler/dymlinger som går gjennom flere baller. Det gikk med i alt 700 halmballer - forøvrig hentet fra Søgne og Lillesand.

Veggen er deretter pusset inn- og utvendig med tre lag kalkpuss. Veggen er overflatebehandlet med diffusjonsåpen maling. Dette er viktig ettersom veggen skal "puste" slik at innvendig kondens transmiseres gjennom ytterveggen

Taket er konstruert som et tradisjonelt tretak tekket med (brukt) skifer.

Den aktuelle byggemåten gir flere miljømessige fordeler. Materialene er naturlige, resirkulerbare og gir ingen skadelig avgassing.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 186

Arkitekturguide 186

Arkitekturguide 186
Arkitekturguide 171

Arkitekturguide 171

Arkitekturguide 171
Arkitekturguide 178

Arkitekturguide 178

Arkitekturguide 178
Arkitekturguide 180

Arkitekturguide 180

Arkitekturguide 180
Arkitekturguide 182

Arkitekturguide 182

Arkitekturguide 182
Arkitekturguide 183

Arkitekturguide 183

Arkitekturguide 183
Arkitekturguide 184

Arkitekturguide 184

Arkitekturguide 184

Type bygg: Enebolig

Adresse: Lysestøl

Arkitekt: Anne Kristine og Svein Lysestøl

Byggherre: Egen bolig

Konstruksjon: Pusset halm, tre

Fasademateriale: Kalkpuss, skifer på taket

Oppført: 2004