Underøy og Furuholmen ligger like ved FV 460 ca. 3 km syd for Vigeland. De to utbyggingsområdene, sammen med et naustanlegg like ved fylkesveien, danner til sammen et nytt bygningsmiljø omkring bukta mellom de to holmene. Områdene var tidligere ikke utbygget.

Bebyggelsen på Furuholmen er planlagt av ASPLAN VIAK og første byggetrinn sto ferdig tidlig på 2000-tallet.

Bebyggelsen på Underøy er planlagt av arkitekt Alv Tore Romedal og sto ferdig i 2013.

Områdene er avsatt til fritidsbebyggelse med fritt omsettelige eierleiligheter/rekkehus.

Begge utbyggingene bygger på tradisjonell sørlandsk byggeskikk, men virkemidlene og graden av tilpasning varierer betydelig.

ASPLAN VIAKs prosjekt på Furuholmen er tilpasningsaritektur, men der byggene og enkelte detaljer er gitt et noe mer moderne uttrykk.

Arkitekt Romedals prosjekt er imidlertid meget tro til den tradisjonelle bebyggelsen som preger store deler av kysten på Sørlandet. Her er detaljer som vinduer, steinmurer, trapper m.m. kopiert ned til minste detalj.

Anleggene er interessante innspill til diskusjonen knyttet til ny arkitektur i strandsonen.

Begge prosjektene fremstår etter forfatterns mening som estetisk vellykkede og kun fremtiden vil kunne gi svar på hvilken innfallsvinkel som er mest "riktig".

 

Forfatter: DCA

Foto: DCA/Utbygger Underøy

Publisert: Høsten 2013

av Cappelen, Diderik, publisert 31. oktober 2013 | Skriv ut siden

Fra Furuholmen

Fra Furuholmen

Fra Furuholmen
Fra Furuholmen

Fra Furuholmen

Fra Furuholmen
Fra Furuholmen

Fra Furuholmen

Fra Furuholmen
Fra Underøy under bygging

Fra Underøy under bygging

Fra Underøy under bygging
Parti fra Furuholmen

Parti fra Furuholmen

Parti fra Furuholmen
Underøy (foto utbygger)

Underøy (foto utbygger)

Underøy (foto utbygger)
Fasadedetalj Underøy (foto utbygger)

Fasadedetalj Underøy (foto utbygger)

Fasadedetalj Underøy (foto utbygger)
Fra Underøy (foto utbygger)

Fra Underøy (foto utbygger)

Fra Underøy (foto utbygger)
Furuholmen. Parti fra en av de indre gatene

Furuholmen. Parti fra en av de indre gatene

Furuholmen. Parti fra en av de indre gatene
Naust ved FV 460. Arkitekt: Alv Tore Romedal

Naust ved FV 460. Arkitekt: Alv Tore Romedal

Naust ved FV 460. Arkitekt: Alv Tore Romedal

Type bygg: Fritidsboliger/-leiligheter

Arkitekt Furuholmen: ASPLAN VIAK

Arkitekt Underøy: Alv Tore Romedal

Byggeår: 2000/2013