Hytta ligger på en liten avsats noen meter over sjøen på sydsiden av Naversundet. Hytta er oppført i tre plan der hovedplanet flukter med en liten kolle på tomtens høyste parti. Her åpner hytta seg mot utsikten i øst. Sokkeletasjen tar opp tomtas nivåforskjell mot vest. 

Hytta har en i utgangspunktet tradisjonell bygningsform med saltak som gir assosiasjoner til den tradisjonelle byggeskikken i området. Detaljeringen og fasadenes utforming bidrar imidlertid til å gi bygget et moderne uttrykk.

Fasadene er kledd med ubehandlet ospepanel som med tiden har gitt hytta en vakker naturlig gråtone. Etter det vi kjenner til var dette et av de første byggene der denne løsningen ble benyttet i Vest-Agder. Erfaringene med denne typen kledning har stort sett vært gode, men ospekledning stiller krav til god lufting mellom det enkelte panelbord. Særlig er dette en utfordring i hjørnene.  


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide20709 292

Arkitekturguide20709 292

Arkitekturguide20709 292
Arkitekturguide20709 287

Arkitekturguide20709 287

Arkitekturguide20709 287
Arkitekturguide20709 289

Arkitekturguide20709 289

Arkitekturguide20709 289
Arkitekturguide20709 291

Arkitekturguide20709 291

Arkitekturguide20709 291

Type bygg: Hytte

Adresse: Naversund

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Helge Solli

Byggherre: Eget prosjekt

Konstruksjon: Tre

Fasadematerale: Stående ubehandlet ospekledning

Oppført: 1998