Anlegget ligger sentralt i kommunesenteret Vigeland med rådhuset som nærmeste nabo. Bygget inneholder lokalhistoriske samlinger, bibliotek samt lokaler for Galleri Vigeland. I tillegg er det etablert et nytt servicetorg i overgangene mellom kulturbygget og rådhuset.

Bygget ble gjort mulig takket være en gave på kr. 25 millioner skjenket av Kristin Markussen.

Bygget er et resultat av arkitektkonkurranse som ble avholdt i 2007/2008. Prosjektet hadde da mottoet "Elephant og Castle". Fra arkitektens prosjektbeskrivelse siteres: 

"Bygget rommer to hovedfunksjoner - bibliotek og museum. Biblioteket ligger som et enkelt glassprisme på bakkeplan og åpner seg mot omgivelsene med åpne glassfasader som inviterer oss inn.

I kontrast til biblioteket, ligger museet som et lukket volum - lik et skrin hegner det om sine gjenstander. Besøk i museet tok meg med på en vandring i en vertikal sirkelbevegelse - gjennom temautstillinger på det øvre nivået og via et høyt utstillingsrom ned til det åpne magasinet under bakken. 

Det tette volumet omkranser inngangen. Like innenfor, gjennom åpninger i dekkene, kan jeg se ned og opp i utstillingsarealene - spennende innkikk som vekker min nysgjerrighet, ytterligere forsterket av gjenstandene utstilt i inngangspartiet."


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 097

Arkitekturguide 097

Arkitekturguide 097
Arkitekturguide 098

Arkitekturguide 098

Arkitekturguide 098
Arkitekturguide 057

Arkitekturguide 057

Arkitekturguide 057
Arkitekturguide 062

Arkitekturguide 062

Arkitekturguide 062
Arkitekturguide 065

Arkitekturguide 065

Arkitekturguide 065
Arkitekturguide 070

Arkitekturguide 070

Arkitekturguide 070
Arkitekturguide 074

Arkitekturguide 074

Arkitekturguide 074
Arkitekturguide 091

Arkitekturguide 091

Arkitekturguide 091
Arkitekturguide 095

Arkitekturguide 095

Arkitekturguide 095

Type bygg: Lokalhistoriske samlinger, bibliotek og servicetorg
 
Adresse: Vigeland sentrum

Arkitekt: BGO Arkitekter AS v/siv.ark. MNAL Sverre Svendsen, i samarbeid med Medplan AS

Landskapsarkitekt:
Grønn Strek A/S v/Hanne Alnæs MNLA

Byggherre: Lindesnes kommune

Konstruksjon: Plasstøpt betong, limtre og stål

Fasadematerale: Glass, lakkerte stålplater og tre (osp)

Oppført: 2009