Da Fibo Trespo A/S planla oppføring av nybygg på Kvaviksletta, valgte man å profilere virksomheten ved å satse på høy arkitektonisk kvalitet og påkostet materialbruk. Intensjonen har vært at bygget skal formidle signaler om at Fibo Trespo er en attraktiv og moderne bedrift. Byggets estetikk gjenspeiler også at bedriften satser på arkitekturelaterte produkter (interiørplater m.m.) der design tillegges stor vekt. 

De estetiske og materialmessige kvalitetetene kommer særlig til syne i administrasjonsfløyen der det er benyttet sibirsk lerk og naturstein i fasadene, men også produksjons-/lagerhallen preges av høy kvalitet i design og materialbruk.

Vestibylen er luftig og danner overgang til administrasjons- og møteromsavdelingen i 2. etasje. 

Det er også lagt vekt på utearealene der det blant annet er anlagt et basseng i tilknytning til inngangspartiet.

Anlegget har et bruttoareal på 14.000 m2.

Bygget ble i 2007 tildelt Lyngdal kommunes estetikkpris.Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 129

Arkitekturguide 129

Arkitekturguide 129
Arkitekturguide 020

Arkitekturguide 020

Arkitekturguide 020
Arkitekturguide 100

Arkitekturguide 100

Arkitekturguide 100
Arkitekturguide 108

Arkitekturguide 108

Arkitekturguide 108
Arkitekturguide 111

Arkitekturguide 111

Arkitekturguide 111
Arkitekturguide 114

Arkitekturguide 114

Arkitekturguide 114
Arkitekturguide 121

Arkitekturguide 121

Arkitekturguide 121
Arkitekturguide 125

Arkitekturguide 125

Arkitekturguide 125

Type bygg: Produksjons- og administrasjonsbygg 

Adresse: Kvavik industriområde

Arkitekt: Asplan VIAK A/S, Arendal v/siv.ark. Per Christensen

Byggherre: Fibo Trespo A/S

Konstruksjon: Stål

Fasadematerialer: Stålplater, naturstein, tegl og sibirsk lerk

Oppført: 2007