Korskirke i en enkel og nøktern empirestil. Kirken er med sine ca. 1200 sitteplasser en av de største trekirkene i landet. Kirken hadde opprinnelig 1636 sitteplasser, men antallet ble redusert som følge av brannforskrifter og plassering av orgel på galleriet.

Kirken ble oppført av byggmester John Olsen Foss etter tegninger av sogneprest Gabriel Kirsebom Kielland - basert på Linstows typetegninger. Gabriel K. Kielland var utdannet teolog, men studerte også flere andre fag deriblant kjemi, fransk og tegning.

Like ved kirken lå tidligere en middelalderkirke i stein. Denne ble revet i 1847. I følge Wikipedia lå den gamle kirken på nordsiden av dagens kirke. I følge fylkeskonservatoren i Vest-Agder (Stylegar) lå imidlertid middelalderkirken med tilhørende kirkegård like syd for nåværende kirke. På et høydedrag øst for kirken ligger flere store gravhauger.

Prestegården, som ligger nord for kirken, er en av få prestegårder oppført på grunnlag av typetegninger utført av Linstow.
................................................

Artikkelen er dels basert på opplysninger i  kirkebyggdatabasen - Kirkesøk


Forfatter: DCA

Foto: DCA


 

 

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 181

Arkitekturguide 181

Arkitekturguide 181
Arkitekturguide 183

Arkitekturguide 183

Arkitekturguide 183
Arkitekturguide 157

Arkitekturguide 157

Arkitekturguide 157
Arkitekturguide 159

Arkitekturguide 159

Arkitekturguide 159
Arkitekturguide 164

Arkitekturguide 164

Arkitekturguide 164
Arkitekturguide 165

Arkitekturguide 165

Arkitekturguide 165
Arkitekturguide 168

Arkitekturguide 168

Arkitekturguide 168
Arkitekturguide 171

Arkitekturguide 171

Arkitekturguide 171
Arkitekturguide 175

Arkitekturguide 175

Arkitekturguide 175

Lyngdal kirke

Type bygg: Sognekirke

Adresse:
Rom

Arkitekt: Gabriel Kirsebom Kielland (1796-1854)

Konstruksjon: Laftet tømmerkjerne

Fasademateriale: Tre, taket tekket med teglstein

Byggeår: 1847