Lyngdal rådhus et et tidstypisk og monumentalt rådhus fra slutten av 1970-tallet tegnet av sivilarkitekt Bjørn Schoder.

Rådhuset har en sentral beliggenhet med rådhusparken som nærmeste nabo. Bygningen er oppført i betongelementer med utkragede etasjeskiller som danner en sammenhengende passasje langs vindusfasaden. Byggets bærekonstruksjon er delvis synlig i fasaden.

Bygget er arkitektonisk svært gjennomført og fremstår som en tydelig representant for 1970-tallets byggeskikk.

Bygget har gode tekniske løsninger som nok har bidratt til at bygget fortsatt etter over 30 år ikke bærer særlig preg av slitasje eller forfall, noe som ellers kan være et problem med byggverk fra denne tidsepoken.


Forfatter:
DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 081

Arkitekturguide 081

Arkitekturguide 081
Arkitekturguide 043

Arkitekturguide 043

Arkitekturguide 043
Arkitekturguide 046

Arkitekturguide 046

Arkitekturguide 046
Arkitekturguide 048

Arkitekturguide 048

Arkitekturguide 048
Arkitekturguide 071

Arkitekturguide 071

Arkitekturguide 071
Arkitekturguide 072

Arkitekturguide 072

Arkitekturguide 072
Arkitekturguide 073

Arkitekturguide 073

Arkitekturguide 073

Type bygg: Rådhus

Adresse: Sentrum

Arkitekt: Sivilarkitekt Bjørn Schoder

Byggherre: Lyngdal kommune

Konstruksjon: Betongelementer

Fasademateriale: Betongelementer, metallplater

Oppført: 1978