Boligene ligger i Nygata i Mandal sentrum.

Prosjektet omfatter totalt 9 eneboliger i kjede.

Utbyggingen er et klart og konsekvent eksempel på et prosjekt der man har valgt å legge seg svært nær opp til formspråk og detaljering i tråd med den tradisjonelle eldre trehusbebyggelen i sørlandsbyene; Bebyggelse i 1 - 2 etasjer med saltak, hvitmalt trekledning, rød tegl på taket m.m.

Atkomst til boligene skjer fra Nygata, mens uteplasser er lagt til byggenes bakside der utearealene til den enkelte bolig på tradisjonelt vis er atskilt ved hjelp av hvitmalte plankegjerder. I bakhagene ligger også utbod til boligene.

Parkering er lagt i egen parkeringskjeller.

For tegninger og oppriss klikk her.

 

Forfatter: DCA

Foto: DCA 

 

 

av Cappelen, Diderik, publisert 3. juni 2015 | Skriv ut siden

407

407

407
402

402

402
400

400

400
404

404

404
001

001

001
009

009

009

Type bebyggelse: Enebolig i kjede

Arkitekt: Siv. ark. Tor Linge Tønnessen A/S

Byggeår:1998

Materialer: Trekonstruksjon. Utvendig trekledning. Rød teglstein på takene

Byggherre: Agderbygg A/S