Anlegget består av i alt 30 boenheter beliggende på Skinsnes like øst for Mandal sentrum. Bebyggelsen ligger i tilknytning til den verneverdige eiendommen Skinsnes gård og det var en utfordring å planlegge boligene og samtidig hensynta verneverdiene i området. Dette er løst ved at bebyggelen er organisert i to rekker omkring aksen som fører opp til den monumentale hovedbygningen i sveitserstil.

 

Forfatter: DCA

Foto: DCA

 

av Cappelen, Diderik, publisert 5. juni 2015 | Skriv ut siden

038

038

038
042

042

042
044

044

044
046

046

046
048

048

048
055

055

055
051

051

051

Type bygg: Eneboliger i rekke

Arkitekt: Strek Arkitekter A/S v/siv.ark. Tor Linge Tønnessen

Utbygger: Agderbygg A/S

Byggeår: 2008-2011