Mandal kirke med 1800 sitteplasser regnes som Norges største trekirke. Kirken er samtidig et av de største trebyggene i Norge. Selv om kirken regnes som et trebygg, er det likevel interessant å merke seg at byggets yttervegger er utført som en utmurt bindingsverkskonstruksjon. Byggemåten er imidlertid ikke helt ualminnelig i Mandal.

Planen var visstnok å bygge en enda større kirke - da med plass til 4000 mennesker (!). Dette ble imidlertid stoppet av staten. Alle utgiftene til oppføring av kirken ble bekostet av byborgerne gjennom hard beskatning i mange år. Halsebøndenes bidrag var forsikringssummen fra den tidligere middelalderkirken som brant i 1810. Staten bidro for sin del med tømmer fra "de beneficerede skove".

Kirken er en langkirke oppført i gjennomført empirestil. De klassiske forbildene som kjennetegner denne stilen kommer særlig klart til syne i vestgavlens søyler og arkitraver. 

En ser også hvordan tre er benyttet til å imitere stein-/murarkitektur. Dette er særlig fremtredende i de såkalte "kvaderhjørnene".     

 
Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 022

Arkitekturguide 022

Arkitekturguide 022
Arkitekturguide 023

Arkitekturguide 023

Arkitekturguide 023
Arkitekturguide 001

Arkitekturguide 001

Arkitekturguide 001
Arkitekturguide 008

Arkitekturguide 008

Arkitekturguide 008
Arkitekturguide 010

Arkitekturguide 010

Arkitekturguide 010
Arkitekturguide 014

Arkitekturguide 014

Arkitekturguide 014
Arkitekturguide 016

Arkitekturguide 016

Arkitekturguide 016
Arkitekturguide 017

Arkitekturguide 017

Arkitekturguide 017
Arkitekturguide 019

Arkitekturguide 019

Arkitekturguide 019

Type bygg: Sognekirke 

Adresse: Mandal sentrum (Halsefidja)

Arkitekt: Jørgen Gerhard Løser, født i København (1777 - 1829)

Konstruksjon: Utmurt bindingsverk

Fasadematerale: Liggende profilert trekledning. Taket tekket med glasert svart teglstein

Oppført: 1817-1821