Sommerboligen ligger på Risøbank - et ca. 400 mål stort område beliggende ved Furulunden og Sjøsanden like vest for Mandal sentrum.

Lord Edward T. Salvesen (1857-1942) var sønn av mandalitten Christian Salvesen som utvandret til Skottland. Edward T. Salvesen var dommer i skotsk høyesterett og fikk derigjennom sin lordetittel.  

I 1901 oppførte lord Salvesen sitt sommersted på Risøbank. Bygningene og hageanlegget er tegnet av den kjente skotske arkitekten sir Robert Lorimer og oppført av byggmester Weyergang fra Mandal.

Anlegget består av hovedbygning, vaktmesterbolig og to uthus. Et av uthusene ("klokkehuset") var opprinnelig tjenerbolig og vognskjul. I tillegg omfatter anlegget et lysthus samt et drivhus. Sistnevnte er oppført i tre.  

Over inngangsdøren til hovedbygningen henger våpenskjoldet med følgende latinske inskripsjon:

Inveni portum. Hoc domicilium honesto inter labores otio consecratum est.

Oversatt til norsk lyder inskripsjonen:

Jeg har kommet i havn. Dette hus er til velfortjent hvile etter ærlig arbeid.

Risøbank ble innkjøpt av staten i 1969 som friluftsområde. Lordens bygninger fulgte med og  benyttes i dag til kunstgalleri, selskapslokaler og sommerkafe.

Anlegget ble fredet i 1994.
......................................................................
Sir Robert Lorimer var fra Edinburgh i Skottland. Lorimer var involvert i Arts and Crafts-bevegelsen og planla en rekke byggverk, bl.a. cottages, country houses og maisons samt flere kirker i nygotisk stil, herunder Thistle Chapel i Edinburgh. Det antas at Lorimer også tegnet "Lordehytta" i Åseral.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Kilde: Riksantikvarens fredningsvedtak av 20.12.94

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 076

Arkitekturguide 076

Arkitekturguide 076
Arkitekturguide 057

Arkitekturguide 057

Arkitekturguide 057
Arkitekturguide 060

Arkitekturguide 060

Arkitekturguide 060
Arkitekturguide 061

Arkitekturguide 061

Arkitekturguide 061
Arkitekturguide 068

Arkitekturguide 068

Arkitekturguide 068
Arkitekturguide 070

Arkitekturguide 070

Arkitekturguide 070
Arkitekturguide 074

Arkitekturguide 074

Arkitekturguide 074

Type bygg: Sommerbolig

Adresse: Risøbank

Arkitekt: Sir Robert Lorimer (1864-1929)

Byggherre: Lord Edward T. Salvesen, Edinburgh

Konstruksjon: Reisverk i tre

Fasademateriale: Liggende (pølse-)trekledning, tak tekket med flat teglstein (lappstein)

Oppført: 1901