Boligen - også kalt "Villa Borg" - oppført av premierløytnant og skipsreder Fred. Fredriksen, er en markant representant for historismen i Vest-Agder.

Stilen kjennetegnes ved utstrakt bruk av historiske elementer, herunder mauriske søyler, minareter, dragehoder m.m. Det åttekantede tårnet som kjennetegner "villa Borg" ble oppført i 1916, da som dispensasjon fra gjeldende bygningsbestemmelser. Dispensasjonen ble gitt på vilkår om at bygget ikke måtte komme nærmere andre bygg enn 10 meter.

Det skal ha pågått en viss konkurranse mellom eier av "Villa Borg" og eier av naboeiendommen, Jens Dedekam, om hvem som hadde det flotteste huset.  

Bygget er utvendig malt i tidstypiske farger som er med på å fremheve ornamentikken og detaljeringen i fasadene.

Boligen benyttes i dag også til gjestehus/pensjonat.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 052

Arkitekturguide 052

Arkitekturguide 052
Arkitekturguide 027

Arkitekturguide 027

Arkitekturguide 027
Arkitekturguide 033

Arkitekturguide 033

Arkitekturguide 033
Arkitekturguide 051

Arkitekturguide 051

Arkitekturguide 051

Type bygg: Bolig

Adresse: Jens Dedekams vei 10

Arkitekt: Ukjent

Byggherre: Fred. Fredriksen

Konstruksjon: Tre

Fasademateriale: Trekledning, taket tekket med skifer

Oppført: 1898 (tårnet oppført i 1916)