Administrasjonsbygget til Laudal kraftstasjon ligger fint til like ved Mandalselva. Anlegget består av tre volumer oppført i murverk som er forbundet ved hjelp av lettere konstruksjoner i glass og tre. Det høyeste volumet inneholder spise- og møterom, mens de lavere volumene inneholder resepsjon, servicerom og kontorer.

Volumoppbyggingen skaper interessante romvirkninger og lune uterom.

I fasaden er brukt Leca som er pusset og malt.

Bygget er i dag utleid og benyttes til senter for laksefiskere i Mandalselva.
.........................................
Kjell Brantzeg hadde flere oppdrag for Vest-Agder Energiverk. Dette omfatter blant annet administrasjonsbygget ved Skjerka kraftstasjon i Åseral (se egen omtale i arkitekturguiden) samt fremmøteplass i Vennesla. Sistnevnte er i ettertid endret til barnehage og er sterkt ombygget.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide20709 035

Arkitekturguide20709 035

Arkitekturguide20709 035
Arkitekturguide20709 020

Arkitekturguide20709 020

Arkitekturguide20709 020
Arkitekturguide20709 025

Arkitekturguide20709 025

Arkitekturguide20709 025
Arkitekturguide20709 028

Arkitekturguide20709 028

Arkitekturguide20709 028
Arkitekturguide20709 029

Arkitekturguide20709 029

Arkitekturguide20709 029
Arkitekturguide20709 032

Arkitekturguide20709 032

Arkitekturguide20709 032
Arkitekturguide20709 033

Arkitekturguide20709 033

Arkitekturguide20709 033
Arkitekturguide20709 034

Arkitekturguide20709 034

Arkitekturguide20709 034

Type bygg: Administrasjons- og servicebygg

Adresse: Laudal

Arkitekt: Kjell Brantzeg (1919-2004)

Byggherre: Vest-Agder Energiverk A/S

Konstruksjon: Betong og limtre

Fasadematerale: Pusset Leca

Oppført: