Øyslebø kirke ligger sentralt plassert i bygda. Rundt kirken vokser store løvtrær og en monumental alle leder inn mot kirkens hovedinngang og våpenhuset. I tråd med tradisjonen er kirkegården omgitt av en solid natursteinsmur. 

Øyslebø kirke er en korskirke med plass til ca. 350 personer oppført i en enkel og nøktern empirestil. Bygget er konstruert med kjerne i laftet tømmer utvendig kledd med stående hvitmalt trekledning. Taket er tekket med rød tegl, mens tårnet er tekket med skifer.

Prekestolen, altertavlen og døpefonten er fra 1500-tallet.

Kirken ble restaurert i 1992. 


Forfatter:
DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 199

Arkitekturguide 199

Arkitekturguide 199
Arkitekturguide 188

Arkitekturguide 188

Arkitekturguide 188
Arkitekturguide 189

Arkitekturguide 189

Arkitekturguide 189
Arkitekturguide 191

Arkitekturguide 191

Arkitekturguide 191
Arkitekturguide 192

Arkitekturguide 192

Arkitekturguide 192
Arkitekturguide 194

Arkitekturguide 194

Arkitekturguide 194

Type bygg: Sognekirke
 
Adresse: Øyslebø

Arkitekt: Byggmester Ole Vermundson Skjøllingstad

Konstruksjon: Laftet tømmerkjerne

Fasadematerale: Stående trekledning

Oppført: 1797