Den nye skolen er oppført i tilknytning til den eksisterende idrettshallen fra 1970-tallet. Nybygget inneholder ungdomsskole, bibliotek, garderobeanlegg, skytebane og lokaler for ungdomsklubben. 

Sentralt i anlegget og i tilknytning til inngangspartiet, ligger en rommelig vestibyle med full høyde tiltrettelagt for multimedievisninger og opptredener. 

Nybygget har et samlet areal på ca. 3.000 kvm.

Den eldre idrettshallen er rustet opp både utvendig og innvendig og inngår som en integrert del av anlegget både bruksmessig og arkitektonisk.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide20709 014

Arkitekturguide20709 014

Arkitekturguide20709 014
Arkitekturguide20709 002

Arkitekturguide20709 002

Arkitekturguide20709 002
Arkitekturguide20709 004

Arkitekturguide20709 004

Arkitekturguide20709 004
Arkitekturguide20709 006

Arkitekturguide20709 006

Arkitekturguide20709 006
Arkitekturguide20709 008

Arkitekturguide20709 008

Arkitekturguide20709 008
Arkitekturguide20709 010

Arkitekturguide20709 010

Arkitekturguide20709 010
Arkitekturguide20709 013

Arkitekturguide20709 013

Arkitekturguide20709 013

Type bygg: Ungdomsskole og allaktivitetshus
 
Adresse: Øyslebø

Arkitekt: Svensson sivilarkitekter A/S, Kristiansand

Byggherre: Marnardal kommune

Konstruksjon: Plasstøpt betong, limtre i takkonstruksjonene

Fasadematerale: Tre (åpen "låvekledning")

Oppført: 2008