Boligen består av to hovedvolumer i halvannen etasje, som danner en vinkel der det er anlagt en skjermet overdekket uteplass med utgang fra allrom/kjøkken.

I tilknytning til boligen ligger en eldre låve som er restaurert og benyttes til garasje og uthus.

Veggene er kledd med åpen ubehandlet ospekledning med fallende bredde. Ospekledningen har med årene fått en vakker naturlig gråtone. Bruken av ubehandlet ospekledning er brukt i en del tilfeller - etter det vi forstår med godt resultat. Det er imidlertid viktig at treverket gis anledning til å "puste" idet panel og listverk bør monteres slik at det blir luft mellom de enkelte bordene.

Boligens hovedform harmonerer med det opprinnelige tunet, men detaljering og materialbruk viser at det er et bygg fra vår tid.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 286

Arkitekturguide 286

Arkitekturguide 286
Arkitekturguide 290

Arkitekturguide 290

Arkitekturguide 290
Arkitekturguide 262

Arkitekturguide 262

Arkitekturguide 262
Arkitekturguide 265

Arkitekturguide 265

Arkitekturguide 265
Arkitekturguide 267

Arkitekturguide 267

Arkitekturguide 267
Arkitekturguide 269

Arkitekturguide 269

Arkitekturguide 269
Arkitekturguide 271

Arkitekturguide 271

Arkitekturguide 271
Arkitekturguide 274

Arkitekturguide 274

Arkitekturguide 274
Arkitekturguide 276

Arkitekturguide 276

Arkitekturguide 276

Type bygg: Enebolig

Adresse: Amerikaveien 10

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Jan Egil Løvdahl

Byggherre: Kristin Tofte Andresen

Konstruksjon: Tre

Fasademateriale: Ubehandlet (åpen) ospekledning, taket tekket med rød teglstein

Oppført: 2005