Hytta, som har navnet "Glåben", ligger i en sørvendt skråning med noe småvokst furu. Fra tomten ser en ut i skjærgården og storhavet. Første gang man ser hytta er det ikke sikkert man får øye på annet enn en stålpipe som stikker opp av bakken. Kommer en nærmere ser en at bakken har vegger og vinduer - tilsynelatende satt opp uten en overordnet plan. Ser en nærmere etter ser en at det hele slett ikke er tilfeldig. Rommene er logisk organisert og åpner seg mot utsikten og en lun sydvestvendt terrasse. 
 
Det er brukt naturmaterialer i alle deler av bygget - torv, litt rekved og vindskeive bord - også her synes materialbruken å være tilsynelatende tilfeldig. Men materialbruken gir hytta personlighet og bidrar til at bygget underordner seg naturen og omgivelsene. 

Vi tar med et sitat fra boken "Hytter og Miljø" der hytta er presentert:

"Livet er en prosess der intet står stille. Slik er det med denne hytta: stadig underveis, med knoppskyting som i naturen selv. Hytta uttrykker også en bevisst protest mot den hemningsløse og naturfiendtlige nedbyggingen som skjer i nyere hyttefelt i våre dager, både i skjærgården og i fjellheimen."

Noen vil også huske hytta fra en programserie om den norske hyttedrømmen som ble sendt på NRK tidlig på 2000-tallet.
.........................
Tore Bergstøl har tegnet en rekke eneboliger i Kristiansandsområdet. Mange med tradisjonell utforming, men en del av boligene har også hatt et klart modernistisk uttrykk.


Forfatter: DCA

Foto: Tore Bergstøl

Litteratur: "Hytter og Miljø", Chris Butters m.fl., Kommuneforlaget A/S 2006

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

P4010200

P4010200

P4010200
P4010201

P4010201

P4010201
P4010204

P4010204

P4010204
22 03 2008 12 02 33 0390

22 03 2008 12 02 33 0390

22 03 2008 12 02 33 0390
Jul 2006 050

Jul 2006 050

Jul 2006 050
Jul 2006 053

Jul 2006 053

Jul 2006 053
Jul 2006 138

Jul 2006 138

Jul 2006 138
P1010028

P1010028

P1010028
P4010199

P4010199

P4010199

Type bygg: Hytte 

Adresse:
Paradisbukta/Helleviga

Arkitekt: Tore Bergstøl

Byggherre: Egen hytte

Konstruksjon: Tre

Fasadematerale: Tre

Oppført:  I følge arkitekten kontinuerlig