Eiendommen ligger innenfor det eldre verneverdige bygningsmiljøet i Høllen like syd for kommunesenteret Tangvall. 

Behovet for utvidelse av boligarealet ble løst ved å bygge om og integrere den opprinnelige låven i det eldre våningshuset på tomten. Låven er forbundet med våningshuset ved hjelp av et lavere mellombygg som inneholder stue med direkte utgang til en lun og skjermet uteplass.

Selv om låvens funksjon er endret, har en beholdt en del opprinnelige bygningsdeler og elementer, som gjør at den opprinnlige uthuskarakteren er opprettholdt. Det at låven fortsatt er malt rød bidrar også til å opprettholde byggets uthuskarakter. Dette gir en fin kontrast til det hvitmalte våningshuset.

Ombyggingen og tilbygget er utført på en forbilledlig måte i forhold til det eksisterende bygningsmiljøet i området. 

Bygget ble i 2006 tildelt kommunens byggeskikkpris.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 084

Arkitekturguide 084

Arkitekturguide 084
Arkitekturguide 061

Arkitekturguide 061

Arkitekturguide 061
Arkitekturguide 070

Arkitekturguide 070

Arkitekturguide 070
Arkitekturguide 072

Arkitekturguide 072

Arkitekturguide 072
Arkitekturguide 080

Arkitekturguide 080

Arkitekturguide 080
Arkitekturguide 082

Arkitekturguide 082

Arkitekturguide 082
Arkitekturguide 083

Arkitekturguide 083

Arkitekturguide 083

Type bygg: Enebolig 

Adresse:
Høllegata 10

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Arild Lauland

Byggherre: Anne Mildred Brøvig Andersen og Terje With Andersen

Konstruksjon: Tre

Fasadematerale: Tre og tegl

Oppført: ca. 2003