Arkitekt Grosch utviklet i forbindelse med planlegging av Birkenes kirke i Aust-Agder, en korskirkeform som senere skulle bli vanlig i større kirker. Her ble korsarmene plassert helt oppe ved koret og utstyrt med sitteplasser. På denne måten fikk kirkelyden god kontakt med prekestolen.

Søgne kirke er oppført etter de samme tegningene som ble benyttet i Birkenes kirke. Dette gjelder også Randesund kirke i Kristiansand.

Arktekturen er inspirert av nasjonalromantikken. Dette er godt synlig i kirketårnet som inneholder elementer fra stavkrikearkitekturen. Vinduene er avrundet med en bue, men vindusomrammingen er spiss.

Søgne kirke har en vakker beliggenhet mellom høyvokste løvtrær omkranset av en monumental natursteinsmur.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Kilde/litteratur: Elisabeth Seip, Grosch, utgitt av Peter Hammers forlag 2001

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 119

Arkitekturguide 119

Arkitekturguide 119
Arkitekturguide 120

Arkitekturguide 120

Arkitekturguide 120
Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040
Arkitekturguide 105

Arkitekturguide 105

Arkitekturguide 105
Arkitekturguide 106

Arkitekturguide 106

Arkitekturguide 106
Arkitekturguide 112

Arkitekturguide 112

Arkitekturguide 112
Arkitekturguide 115

Arkitekturguide 115

Arkitekturguide 115
Arkitekturguide 116

Arkitekturguide 116

Arkitekturguide 116
Arkitekturguide 117

Arkitekturguide 117

Arkitekturguide 117

Type bygg:  Sognekirke

Adresse: Lunde

Arkitekt: Christian Heinrich Grosch (1801-1865)

Konstruksjon: Tre

Fasadematerale: Tre, skipet tekket med rød teglstein

Oppført: 1861