Rådhuset har en sentral beliggenhet like ved torget i Tangvall - kommunesenteret i Søgne. Rådhuset ble i 2013 på- og ombygget bl.a. ved at det er oppført en ny etasje som inneholder kommunestyresal (se egen artikkel).
 
Bildene og teksten i denne artikkelen viser og omtaler imidlertid rådhuset slik det opprinnelig så ut.
 
Bygget er i to etasjer organisert i tre hovedfløyer. Disse danner sammen en hesteko som åpner seg mot torget. Her er rådhusets hovedinngang som er markert ved hjelp av en lettere baldakinkonstruksjon i stål. Denne baldakinen forbinder samtidig inngangen på gavlen i den søndre sidefløyen.

Hovedfløyen, som ligger parallelt med Hølleveien, inneholder bibliotek, kommunestyresal og servicetorg/resepsjon. Administrasjonsdelen, som er organisert som tradisjonelle cellekontorer med midtgang, er lagt til de to sidefløyene.

Bygget er holdt i en nøktern funksjonalistisk stil. Fasadene er oppbygget strengt regelmessig der vindusrekkene danner horisontale bånd.


Forfatter: DCA

Foto: DCA
 
Artikkelen publisert første gang: Juni 2010/oppdatert august 2013

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 100

Arkitekturguide 100

Arkitekturguide 100
Arkitekturguide 136

Arkitekturguide 136

Arkitekturguide 136
Arkitekturguide 030

Arkitekturguide 030

Arkitekturguide 030
Arkitekturguide 031

Arkitekturguide 031

Arkitekturguide 031
Arkitekturguide 089

Arkitekturguide 089

Arkitekturguide 089
Arkitekturguide 092

Arkitekturguide 092

Arkitekturguide 092
Arkitekturguide 094

Arkitekturguide 094

Arkitekturguide 094
Arkitekturguide 096

Arkitekturguide 096

Arkitekturguide 096
Arkitekturguide 099

Arkitekturguide 099

Arkitekturguide 099

Type bygg: Rådhus og bibliotek

Adresse: Tangvall

Arkitekt: Olav Søndrol, Kristiansand

Byggherre: Søgne kommune

Konstruksjon: Betong

Fasadematerale: Betongelementer

Oppført: 1974