Da den sammenhengende jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Kristiansand ble fullført i 1937, ble Grovane sporbruddstasjon mellom den bredsporete Sørlandsbanen og den smalsporete Setesdalsbanen. Som følge av dette ble det på den tiden oppført flere nye bygg på Grovane for å dekke stasjonens nye funksjon. 

Det mest sentrale bygget er lokomotivstallen oppført i 1938. Bygget er tegnet av NSBs arkitektkontor v/Gudmund Hoel (1877-1956) og Bjarne F. Baastad. Disse sto ellers for en stor del av stasjonsbyggene langs Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger som ble oppført på 1940-tallet. (Se forøvrig Hægebostad kommune, Startemo stasjon.)

Bygningen er oppført i pusset og malt murverk. Stilen og detaljene er utpreget "funkis". Bygningen er i NSBs registreringer av bygninger fra 1981 gitt status "høy verneverdi".

Etter at den ordinære driften av Setesdalsbanen ble nedlagt i 1962, ble banen drevet som veterantogbane - de første årene på ren hobbybasis. Driften kom etterhvert inn i mer organiserte former og i 1992 ble det vedtatt å bygge en ny vognhall ved siden av lokstallen fra 1938. Prosjektet ble realiset med støtte fra ulike offentlige instanser.

Den nye vognhallen er tegnet av 4B Arktekter A/S v/sivilarkitekt MNAL Knut E. Kittelsen. Bygget inneholder i første etasje vognhall med tre spor. I 2. etasje over innkjøringen er innredet garderobe, hvilerom og arkiv/magasin. Bygget er holdt i samme stilen som den eldre lokstallen.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Litteratur/kilde:

  • "Fra gamp til damp Setesdalsbanen - de føste hundre år" Stiftelsen Setesdalsbanen 1996, ISBN 82-994070-1
  • NSBs registrering av bygninger 1.09.1981
Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040
Arkitekturguide 002

Arkitekturguide 002

Arkitekturguide 002
Arkitekturguide 003

Arkitekturguide 003

Arkitekturguide 003
Arkitekturguide 009

Arkitekturguide 009

Arkitekturguide 009
Arkitekturguide 016

Arkitekturguide 016

Arkitekturguide 016
Arkitekturguide 025

Arkitekturguide 025

Arkitekturguide 025
Arkitekturguide 032

Arkitekturguide 032

Arkitekturguide 032
Arkitekturguide 039

Arkitekturguide 039

Arkitekturguide 039

Type bygg: Lokomotivstall og vognhall

Adresse: Grovane

Arkitekt: Se underteksten

Byggherre: NSB/Stiftelsen Setesdalsbanen

Konstruksjon: Betong/tegl

Fasadematerale: Pusset murverk

Oppført: 1938/1995