Arkitekt Paul Due var arkitekt for Statsbanene fra 1890 til ca. 1910 og har satt sitt preg på en rekke norske banestrekninger. Etter 1910 overtok sønnen Paul Armin Due (1870 - 1926) tegning av stasjonene. Far og sønn forveksles ofte i kildene. Stasjonene langs Setesdalsbanen er imidlertid tegnet av Paul Due (senior).

Grovane stasjon er en av opprinnelig åtte relativt like stasjoner langs Setesdalsbanen (jernbanestrekningen mellom Kristiansand og Byglandsfjord). Bygningen er oppført i laftet tømmer som senere er panelt.

I likhet med det som var tilfelle for en rekke andre jernbanestrekninger, ble stasjonsarkitekturen viet særlig omtankte. Da arkitekt Due fikk i oppdrag å tegne stasjonsbygningene langs Setesdalsbanen fikk han følgende direktiv fra ingeniør Lysgaard:

"Naar du planlegger stationsbygningene for Sætersdalen, da maa du give disse karakteren av det nationale som endnu er tilovers i Sætersdalen."

Etter spørsmål fra Due ble det gitt følgende presisering:

"Tag du model baade af stabburret og folket, det er et kraftigt folkeslag."

Nå kan det nok diskuteres om Due virkelig utviklet en egen arkitektur for Setedalen i tråd med Lysgaards føringer, eller om arkitekturen heller kan sies å være mer i tråd med tidens generelle retninger. Stasjonenen langs Setesdalsbanen fremstår like fullt som kraftfulle representanter for norsk sveitserstil - da med tydelige elementer fra dragestilen.

Et av bildene til høyre viser Vikeland stasjon. Dette er tatt med dels for å vise likheten mellom stasjonene og dels fordi gjerdet på Grovane stasjon som er satt opp mot sporet, gjør det vanskelig å fotografere stasjonen fra perrongsiden.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Kilde: "Fra Gamp til Damp - Setesdalsbanens historie", Stiftelsen Setedsalsbanen 1996

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 139

Arkitekturguide 139

Arkitekturguide 139
Arkitekturguide 114

Arkitekturguide 114

Arkitekturguide 114
Arkitekturguide 121

Arkitekturguide 121

Arkitekturguide 121
Arkitekturguide 124

Arkitekturguide 124

Arkitekturguide 124
Arkitekturguide 129

Arkitekturguide 129

Arkitekturguide 129

Adresse: Grovane

Arkitekt: Paul Due (1835-1919)

Byggherre: NSB

Konstruksjon: Tømmerkjerne

Fasadematerale: Trekledning. Tak tekket med tegltakstein

Oppført: 1895