Innledningsvis må det opplyses at Nomeland kraftstasjon egentlig ligger i Iveland kommune i Aust-Agder. Vi har likevel valgt å ta prosjektet med i Vest-Agders arkitekturguide ettersom deler av anlegget (demningen m.m.) ligger i Vest-Agder fylke. 

Arkitekt Thorvald Astrup er særlig kjent for sine fabrikkanlegg og kraftstasjoner. Astrup var i likhet med flere av landets fremste arkitekter fra perioden, utdannet i Tyskland. Av Astrups hovedverker kan nevnes Tyssedal kraftstasjon i Odda, Rjukan II, Vemork kraftstasjon på Rjukan (revet 1978) og Soria Moria kino i Oslo.

Nomeland kraftstasjon er en typisk representant for det tidligere 1900-tallets nybarokk. Stilen er preget av et tungt og massivt formspråk med detaljer og ornamentikk hentet fra ulike tidsepoker og stilarter som jugend, klassisisme og barokk. Takene er bratte og med brutte flater. 

Arkitekturen i Nomeland kraftstasjon bærer preg av fremtidstro kombinert med respekt for naturen og naturkreftene. Det er også interessant å legge merke til at den estetiske formgivingen er gjennomført og preger det meste av anlegget. Bl.a. er damlukebygget på toppen av demningen holdt i samme formspråk som kraftverket forøvrig.

Den tekniske planlegging av kraftstasjonen (demning, rørgate m.m.) ble forestått av Norsk Vandbygningskontor.

Solbergfoss kraftstasjon i Glomma, tegnet av Bredo Greve, har åpenbare likhetstrekk med Nomeland kraftstasjonen.


Forfatter: DCA

Foto: DCA/TFO

Kilde (arkitekten): Store norske leksikon (Norsk biografisk leksikon)

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 104

Arkitekturguide 104

Arkitekturguide 104
P1010167

P1010167

P1010167
Arkitekturguide 049

Arkitekturguide 049

Arkitekturguide 049
Arkitekturguide 054

Arkitekturguide 054

Arkitekturguide 054
Arkitekturguide 068

Arkitekturguide 068

Arkitekturguide 068
Arkitekturguide 077

Arkitekturguide 077

Arkitekturguide 077
Arkitekturguide 093

Arkitekturguide 093

Arkitekturguide 093
Arkitekturguide 094

Arkitekturguide 094

Arkitekturguide 094
Arkitekturguide 095

Arkitekturguide 095

Arkitekturguide 095

Type bygg: Kraftstasjon
 
Adresse: Nomeland

Arkitekt: Thorvald Astrup (1876-1940)

Byggherre:

Konstruksjon: Betong

Fasadematerale: Pusset murverk

Tekniske spesifikasjoner: Maksimal ytelse 28 MW. Gjennomsnittlig årsproduksjon 170 GWh.

Oppført: 1916-1920 (I drift 1920)