Se invitasjon og program til høyre på siden.
Presentasjoner vil bli publisert her.

Vest-Agder fylkeskommunes strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder ble vedtatt i juni 2015.

I strategien fastsettes det at fylkeskommunen skal bidra til å avklare hvordan det kan tilrettelegges for nytt liv og ny aktivitet i og nær de bevaringsverdige byområdene gjennom fortetting, bruksendring og funksjonsblanding – og på hvilke betingelser dette kan gjøres.

Seminaret er først og fremst rettet mot politikere og fagfolk i Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord kommuner. Vi håper ordfører, planutvalgsleder, rådmann, plansjef, næringssjef og kultursjef fra de enkelte kommuner velger å komme på samlingen. Tema for samlingen er bevisstgjøring om sentrums muligheter -herunder forhold til bevaringsområder og randsoner. På samlingen legges det opp til at kommunene vil bli utfordret til konkrete prosjekter for sin aktuelle by. Det vil også bli gitt informasjon om muligheter for tilskudd til utviklingsarbeid i byene.

Vi oppfordrer kommunene til å ta med seg ett eller flere konkrete prosjekt hvor det er aktuelt å søke om utviklingsmidler fra fylkeskommunen. 

På workshopen blir det byvis gruppeinndeling og det skal arbeides med følgende tema ut fra prosjektet kommunen tar med i møtet:

  1. Hva har vi lært av foredragene som kan påvirke vårt arbeid med det historiske bysenteret generelt og vårt konkrete prosjekt spesielt?
  2. Konkretisering av innholdet i prosjektet vårt – slik at vi kan søke utviklingsmidler.
  3. Hvordan ønsker vi å samarbeide med fylkeskommunen i dette prosjektet?

 

 

 

 

 

 

 

av Amundsen, Frode, publisert 16. desember 2015 | Skriv ut siden