Badebukta i Helleviga, Friluftsparken i Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen

Foto: Pål Alfred Larsen

Vest-Agder fylkeskommune inviterer til fagsamling om statlig sikring av friluftslivsområder. Målgruppe for samlingen er kommuner (både adm. og politikere), friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv. Samlingen finner sted 30. mars 2017 på Rosfjord Strandhotell, Lyngdal.

Siden 1950-tallet har staten bidratt til å sikre friluftslivsarealer for allmennheten i Norge – omkring 2 400 områder så langt. Nesten 300 av disse ligger i Vest-Agder. Uten statlig sikring ville mange av disse områdene vært nedbygd, ikke tilrettelagt eller på annen måte vært lite tilgjengelig for allmennheten. Denne ordningen forvaltes av Miljødirektoratet. Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til friluftsområdene. Det er relativt få kommuner som benytter seg av mulighetene gjennom den statlige sikringsordningen. Det inviteres derfor til en fagsamling om temaet.

Vi ønsker gjennom samlingen å informere om hvilke muligheter kommunene har for samarbeid med staten om sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder for allmennheten. Samlingen er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Vest-Agder fylkeskommune.

Tid: 30. mars 2017 kl. 09.00-15.00.

Sted: Rosfjord Strandhotell, Lyngdal.

Pris: Gratis

Program: Program for samlingen.

Påmelding: Påmelding skjer via skjemaet nedenfor innen 25. mars.

Ved spørsmål: Kontakt Bård Lassen, e-post: bal@vaf.no, tlf. 38 07 46 21.

Påmeldingsskjema 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 14. februar 2017 | Skriv ut siden