Eksempel på skilt Foto: Dimitri Koutsomytis/Gjensidigestiftelsen
Foto:  Dimitri Koutsomytis/Gjensidigestiftelsen

Foto: Dimitri Koutsomytis/Gjensidigestiftelsen

Vest-Agder fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har inngått et samarbeid om skilting og merking av turløyper i Vest-Agder. Det kan søkes tilskudd til skilting og merking. Søknadsfrist for 2017 er 15. februar.

Hvem kan søke:

  • Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
  • Interkommunale friluftsråd.
  • Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon (kategori 1) eller et interkommunalt friluftsråd (kategori 2).

Hva kan søkes om:

Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka.  Standarden bygger på en mal for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til vanskelighetsgrad.  Løypene graderes grønt (lettest), blått, rødt og svart (vanskeligst).

Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking, turkort og infotavler (inkl innfestings-materiell / annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til tavlene.  Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer løyper og stier som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke støtte til prosjektering, utbedring av selve turløypa eller til markedsføring.

Finansiering:

Det gis inntil 50 % tilskudd fra fylkeskommunens tilskuddsordning. Resten må finansieres på annen måte (egenkapital, tilskudd fra andre, dugnad osv.).

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for frivillig lag / organisasjon, interkommunalt friluftsråd og kommuner er 15. februar. Søknad sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Alle søknader som gjelder turskiltprosjektmidler blir kanalisert til fylkeskommunene via søkersenteret. Statusrapportering og sluttrapportering fra lag og foreninger skjer på samme sted i tilknytning til hver enkelt, godkjent søknad.

 

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 10. januar 2014 | Skriv ut siden