Turvei på Helgøya, Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen

Foto: Pål Alfred Larsen

Som en oppfølging av Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 er det etablert en tilskuddordning for investering, drift og vedlikehold av regionale friluftsområder. Total ramme for tilskuddsordningen er 300 000 kroner. Søknadsfrist er 15. februar 2017.

Vest-Agder fylkeskommune har satt av 300 000 kroner årlig til fordeling av tilskudd til investering, drift og vedlikehold i regionale friluftslivsområder. Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak/prosjekter som ikke kan dekkes over andre tilskuddsordninger, men som kan bidra enten direkte eller indirekte til økt friluftslivsaktivitet. Tiltak/prosjekter som fylkeskommunen selv er deltakere i eller har initiert prioriteres. Det kan gis tilskudd på maksimalt 50 % av total kostnad, og det er kun frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist er 15. februar 2017.

Søknad sendes til postmottak@vaf.no eller til Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

Det benyttes ikke eget søknadsskjema.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Torill Folkestad, torill.folkestad@vaf.no, 38 07 46 85 / 95 80 44 39.

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 26. april 2016 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Torill Folkestad

Telefon: 38 07 46 85

E-post: tfo@vaf.no