Fylkeskommunen legger vekt på å styrke våre byer og tettsteder gjennom å bidra faglig og økonomisk. Regionplan 2020 og samarbeidsavtalene med kommunene legges til grunn. Det kan dreie seg om mulighetsstudie, landskapsutredning, arkitektkonkurranse, seminar - og kursvirksomhet. Kommunene har ansvar for prosjektene i nært samarbeid med fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har den siste tiden bidratt til følgende prosjekter knyttet til stedsutvikling :

  • Lindesnes kommune - forstudie til planlegging av boligområde Vallemoen
  • Flekkefjord kommune - arkitektkonkurranse for ny gangbro over elva
  • Lyngdal kommune - arkitektarbeid for formidlingsbygg knyttet til Kvåsfossen
  • Kvinesdal kommune - plan- og designkonkurranse for bygging av svømmehall på Liknes
  • Hægebostad kommune - mulighetsstudie for Snartemo -  Birkeland - Tingvatn som  grunnlag for kommunedelplan
  • Marnardal kommune - mulighetsstudie for Bjelland

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden