Elg som beiter rogn
© http://www.skakland.com

http://www.skakland.com

Tilgangen på godt beite er viktig for kondisjonen hos hjortevilt, og ofte er det delte meninger om tilgangen på kvalitetsbeite i et område. Gjennomføring av beitetakseringer kan gi en god pekepinn på hvordan det står til med fortilgangen.

Flere kommuner i Vest-Agder gjennomfører beitetakseringer. Som oftest blir jobben utført av eksterne konsulenter med god kompetanse på feltet. I Vest-Agder har det ikke vært noen systematikk i når og hvor det blir gjennomført lokale beitetakseringer. Det er derfor vanskelig å si noe om tilstanden over tid. En beitetaksering gir i utgangspunktet bare et øyeblikksbilde på beitesituasjonen, og den bør derfor følges opp med flere undersøkelser over tid i de samme områdene, før man kan si noe mer om trender og utvikling.

I 2013 ble det gjennomført beitetakseringer i Åseral og Sirdal. Rapporten med resultatene finner her:

Beitetaksering i Åseral - 2013

Beitetaksering i Sirdal - 2013

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig publisert en oppsummering av en større studie hvor man  blant annet sammenligner beitesituasjonen mellom de ulike landsdelene. Denne rapporten kan leses her:

885 Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 1991-2011

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 7. oktober 2013 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Telefon: 38 07 46 21

E-post: bal@vaf.no