Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder, Norges jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Statskog og verneområdestyret i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane satt i gang et prosjekt for å oppnå bedre forvaltning av ryper i Vest-Agder.

Bakgrunnen for prosjektet er en bekymring for stadig synkende rypebestander, samt at forvaltningen av rype i Agder fremstår som lite helhetlig og planmessig. Hovedmålene med prosjektet er å øke kunnskapen om rypa og rypeforvaltning, samt å få til taksering av rypebestander ulike steder i fylkene. Formålet er at stadig flere områder skal ta i bruk taksering som grunnlag for årlig uttak samt langsiktig bestandsforvaltning. De to fylkeslagene av NJFF har hatt et hovedansvar for utdanning av taksører og gjennomføringen av rypetakseringene. 

Takseringsresultater

I 2014 og 2015 er det gjennomført takseringer i 4 ulike deler av Agder-fylkene. Resultatene finnes i rapporten til høyre.

Kunnskap

I  2013 ble det holdt et større rypeforvaltningsseminar i Bykle. Landsledende forskere gav et godt innblikk i rypas liv og nyere kunnskap innen rypeforvaltning. Her finnes foredragene fra seminarer: http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Vellykket-rypeseminar-i-Bykle-15-og-16-oktober/.

28.10.2015 planlegges det nytt seminar om rypeforvaltning. Mer info om program og påmelding finner du her.

Taksering av nye områder

I rypeforvaltningsprosjektet er vi nå interessert i å få med nye områder som kan takseres. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. NJFF kan være behjelpelig med takseringskurs, men fylkeskommunen kan, på visse vilkår, være behjelpelig med noe tilskudd til oppstart av arbeidet.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 17. september 2015 | Skriv ut siden