Sørhjort er et prosjekt der man ved å GPS-merke hjort i Agder og Telemark ønsker å finne ut mer om den stadig økende hjortebestanden. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, 3 fylkeskommuner og 39 kommuner i Agder og Telemark. Under jakta ber vi om at merkede hjort spares. Det er dyrt å merke hjort, og prosjektet ønsker å la dyra gå med halsbånd i to sesonger.

Sørhjortprosjektet ble startet opp høsten 2014, og skal vare frem til 2018. Målet er å få merket minst 40 hjort i løpet av prosjektperioden. Formålet med prosjektet er å finne ut mer om hjortens arealbruk, trekkruter, levesett, demografi osv.

Vinteren 2015 ble det merket 10 dyr i Aust-Agder og Telemark. På grunn av en mild vinter og vanskelige merkeforhold, ble det dessverre ikke merket dyr i Vest-Agder. Etter planen skal det merkes minst 9 dyr i Vest-Agder kommende vinter.

Alle merkede dyr kan følges på www.dyreposisjoner.no.

Prosjektet kan også følges via facebook – søk på «hjort og hjortemerking» eller via www.hjortemerk.no.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Selv om antallet GPS-merka dyr ennå er forholdsvis lite så viser de foreløpige resultatene at hjorten sannsynligvis har en annen arealbruk enn i de mer tradisjonelle hjorteområdene på Vestlandet. De foreløpige resultatene viser at alle dyra trekker mellom separate vinter- og sommerleveområder. Dette er forskjellig fra det som er funnet på Vestlandet og i Trøndelag, hvor vel halvparten av hjorten karakteriseres som trekkende. Dyra trekker også ganske langt for å finne sine sommerområder – om lag 30 km i luftlinje fra vinterområdet, noe som også er lengre enn den typiske hjorten på Vestlandet.

Ved felling eller observasjoner av merket hjort - se her.

 

Kontaktpersoner

Ring lokal viltkontakt i kommunen eller direkte til prosjektet snarest (se kontaktpersoner nedenfor) hvis man feller en GPS hjort for å avtale levering av GPS-halsbånd og annet materiale. Ta gjerne kontakt også for andre henvendelser.

Telemark:

Tommy Granlien, Notodden kommune, tommy.granlien@notodden.kommune.no,

mobil 970 53 343.

Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune, Ole-Bjorn.Barnes@t-fk.no

Aust-Agder:

Øyvin Froland, Froland kommune, Oyvin.Froland@froland.kommune.no, mobil 482 07 297.

Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune, Hans.Floystad@austagderfk.no

 Vest-Agder:

Jan Fredrik Sundt, Farsund kommune, jan.fredrik.sundt@farsund.kommune.no,

mobil 902 05 692.

Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune, Bal@vaf.no

 

Prosjektleder:

Erling L. Meisingset, NIBIO, erling.meisingset@nibio.no, mobil 404 80 203.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 25. september 2015 | Skriv ut siden