Godt oppmøte fra rypeseminar på Revnes
Foto: Bård Andreas Lassen

Foto: Bård Andreas Lassen

Agderrypene lever farlig, og går en usikker fremtidig i møte. Faggruppa for rypeforvaltning i Agder inviterte derfor til fagseminar om rype og rypeforvaltning på Revsnes hotell på Byglandsfjord.

De 35 personene som deltok fikk oppdatert kunnskap om bestandsutvikling for rypebestanden, påvirkningsfaktorer, rypetaksering og rypeforvaltning. Innlederne kom fra både forskningsinstitusjoner, grunneiersiden, frivillig sektor og offentlig forvaltning. Ordfører Leiv Rygg fra Bygland kommune loste deltakerne gjennom programmet.

Presentasjoner fra seminaret kan sees nedenfor:

Bård Lassen, Vest-Agder fylkeskommune og Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune presenterte fellingstall og jegertall for Agder, orienterte om arbeidet til Faggruppa for rypeforvaltning i Agder m.m. Presentasjon.

Erlend Nilsen, NINA presenterte oppdaterte forskningsresultater om rypas liv, hva som påvirker rypebestander, hva slags betydning rypejakta har m.m. Presentasjon 1 og Presentasjon 2.

Kristian Eiken Olsen, Statskog orienterte om hvordan Statskog forvalter rype og skogsfugl på sine eiendommer, og hvordan de benytter taksering som verktøy. Presentasjon.

Olav Schrøder, Aust-Agder JFF, fortalte om takseringskursene og rypetakseringene de gjennomfører hver august. Presentasjon.

Kristian Herregården, Bykle kommune, tok for seg hvilken rolle kommunen har i forhold til rypeforvaltning, og hvordan kommunen kan bidra til bedre forvaltning av rype. Presentasjon.

Tor Punsvik, Fylkesmannen i Vest-Agder, la frem tanker om hvordan man bør tenke i retning av å forvalte ryper på landskapsskala i langt større grad enn i dag. Presentasjon.

 

I tillegg legger vi ut noen fagrapporter som det ble henvist til i løpet av seminaret, samt rapport for rypetakseringer i Agder 2015:

Rapport 2015- Taksering av rypebestander i Agder

NINA rapport 845_Pedersen mfl Habitatmodell for lirype i Finnmark - FeFo

Olav Hjeljord, 2015 - Ryper før og nå. INA fagrapport 30

PhD Kvasnes 2015- Willow ptarmigan dynamics at low population densities – the role of habitat and extrinsic environmental factors

 

I 2013 arrangerte Faggruppa for rypeforvaltning i Agder et lignende seminar i Bykle. Nasjonale kapasiteter som Hans Christian Pedersen, Torstein Storaas og Arne Nyaas var blant innlederne som deltok. Mer informasjon om seminaret og presentasjonene som ble holdt kan finnes på Fylkesmannen i Vest-Agder sine nettsider.

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 30. oktober 2015 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Tlf. 38 07 46 21

E-post: bal@vaf.no