Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylket. Kollektivtransporten er en del av fylkeskommunens samlede samferdselspolitikk.

Fylkeskommunen har gitt ansvaret for driften av kollektivtransporten til Agder Kollektivtrafikk AS (AKT).

Fylkeskommunens ansvarsområder
I Vest-Agder fylkeskommune er ansvaret for driften av kollektivtransporten skilt ut i et eget administrasjonsselskap, Agder kollektivtrafikk AS, som får overført årlige fylkeskommunale bevilgninger til kollektivtrafikken. Fylkeskommunen gir sine styringssignaler til selskapet gjennom overordnede planer og årlig budsjett- og ytelsesavtale.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og har ansvaret for reglementet for skoleskyss, herunder tilskudd og klagebehandling, samt for Transporttjenesten for funksjonshemmede.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020
Les mer om plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 her.
Der finnes du også «Temarapport: Tilrettelegging av kollektivtransporten - "Lokal BRA-ordning (2016)"»

Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-2030 (2050)
Planprogrammet ble fastsatt i fylkestingets behandling i møte 21.06.2016. Arbeidet med denne planen innfases i arbeidet med revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.

Agder Kollektivtrafikk AS 
Agder kollektivtrafikk AS (AKT) eies av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner samt Kristiansand kommune.

AKT er gitt ansvaret for driften av kollektivtransporten herunder:
- ruteplanlegging og takstmyndighet innenfor gitte fullmakter
- skoleskyss
- informasjon og markedsføring og
- ruteopplysning samt kjøp av busstjenester og drosjetjenester fra ulike transportører (busselskap og drosjer)

Selve transportoppdragene utføres av private transportører/busselskaper i samsvar med inngåtte avtaler med AKT.

 

Se rutetabeller, priser, reiseplanlegger og mer om på AKTs hjemmesider. 

 AKT logo

 

 

Siste fra Kollektivtransport

  • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
    av elma11, 06.08.19

    En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

    Fylkeskommunen deltok på en flott markering da Audnedal stasjon ble gjenåpnet i slutten av juni i...

    Les mer
Arkiv