Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylket. Kollektivtransporten er en del av fylkeskommunens samlede samferdselspolitikk.

Fylkeskommunens ansvarsområder
I Vest-Agder fylkeskommune er ansvaret for driften av kollektivtransporten skilt ut i et eget administrasjonsselskap, Agder kollektivtrafikk AS, som får overført årlige fylkeskommunale bevilgninger til kollektivtrafikken. Fylkeskommunen gir sine styringssignaler til selskapet gjennom overordnede planer og årlig budsjett- og ytelsesavtale.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og har ansvaret for reglementet for skoleskyss, herunder tilskudd og klagebehandling, samt for Transporttjenesten for funksjonshemmede.

 

Agder Kollektivtrafikk AS 
Agder kollektivtrafikk AS (AKT) eies av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner samt Kristiansand kommune.

AKT er gitt ansvaret for driften av kollektivtransporten herunder:
- ruteplanlegging og takstmyndighet innenfor gitte fullmakter
- skoleskyss
- informasjon og markedsføring og
- ruteopplysning samt kjøp av busstjenester og drosjetjenester fra ulike transportører (busselskap og drosjer)

Selve transportoppdragene utføres av private transportører/busselskaper i samsvar med inngåtte avtaler med AKT.

 

Se rutetabeller, priser, reiseplanlegger og mer om på AKTs hjemmesider. 

 AKT logo

Siste fra Kollektivtransport

  • Jernbanestasjonen i Kristiansand sentrum
    av elma11, 21.11.16

    Lokaltogutredning Marnardal-Songdalen-Kristiansand-Vennesla er ferdig

    Utredning av lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Songdalen - Kristiansand – Vennesla er ferdig...

    Les mer
Arkiv