Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylket. Kollektivtransporten er en del av fylkeskommunens samlede samferdselspolitikk.

Fylkeskommunens ansvarsområder
I Vest-Agder fylkeskommune er ansvaret for driften av kollektivtransporten skilt ut i et eget administrasjonsselskap, Agder kollektivtrafikk AS, som får overført årlige fylkeskommunale bevilgninger til kollektivtrafikken. Fylkeskommunen gir sine styringssignaler til selskapet gjennom overordnede planer og årlig budsjett- og ytelsesavtale.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og har ansvaret for reglementet for skoleskyss, herunder tilskudd og klagebehandling, samt for Transporttjenesten for funksjonshemmede.

 

Agder Kollektivtrafikk AS 
Agder kollektivtrafikk AS (AKT) eies av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner samt Kristiansand kommune.

AKT er gitt ansvaret for driften av kollektivtransporten herunder:
- ruteplanlegging og takstmyndighet innenfor gitte fullmakter
- skoleskyss
- informasjon og markedsføring og
- ruteopplysning samt kjøp av busstjenester og drosjetjenester fra ulike transportører (busselskap og drosjer)

Selve transportoppdragene utføres av private transportører/busselskaper i samsvar med inngåtte avtaler med AKT.

 

Se rutetabeller, priser, reiseplanlegger og mer om på AKTs hjemmesider. 

 AKT logo

Saksbehandler

Mette Kirkhus Johansen

38 07 45 58

mkj@vaf.no

 

Saksbehandler

Egil Strømme

38 07 45 55
95 13 14 23

est@vaf.no

 

 

 

 

Agder Kollektivtrafikk AS

Siste fra Kollektivtransport

  • BUSS
    av elma11, 25.09.17

    Frekvens og reisetid for buss

    10 % økt frekvens gir 4,5 % flere passasjerer 10 % redusert reisetid gir 4–6 % flere...

    Les mer
Arkiv