Fra 1. januar 2015 overtok Statens vegvesen i Lærdal det administrative ansvaret for løyvene for godstransport og turvogn. Dette betyr at man må henvende seg til Statens vegvesen i Lærdal ved søknad om løyve eller dersom man har spørsmål om gods- og turvognløyver generelt.

Fylkeskommunene har fremdeles ansvaret for de behovsprøvde løyvene - løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede.

Endringene er vedtatt av Stortinget. Les mer om endringen på Statens vegvesen sine hjemmesider:

Løyve og løyvemyndighet - endringer gjeldende fra 1. januar 2015.

 

Kontaktinformasjon:

Statens vegvesen
Region vest
Nasjonal Transportløyveseksjon
Askedalen 4.
6863 Leikanger

Telefon: 02030. 
E-post:transportloyve@vegvesen.no