Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Tilbudet er ikke rettighetsbasert og tilbudets omfang fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

Tilrettelegging av kollektivtilbudet og bestillingsruter
Det er et overordnet mål at så mange som mulig skal kunne benytte det ordinære kollektivtilbudet. Fylkeskommunen benytter store ressurser for å tilrettelegge kollektivtilbudet for flest mulig, med tilrettelagte busser og holdeplasser, eller bestillingsruter.

Mer informasjon om tilrettelagte ruter og bestillingsruter kan du få ved å ringe ruteopplysningen 177 eller se http://www.akt.no/

Om transporttjenesten for funksjonshemmede
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem. Fylkeskommunen har lagt om TT-tjenesten med sikte på i større grad å prioritere de med tyngre funksjonsnedsettelser i sitt tilbud. I områder med tilrettelagte rutetilbud er reglene for brukergodkjenning blitt strengere. Godkjente brukere som får, eller flytter til områder med tilrettelagt rutetilbud kan få redusert TT-tilbudet sitt. Aktuelle brukere vil bli varslet om endringer i tilbudet.

Tilbudet er ikke en rettighet og tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

 

Vest-Agder fylkeskommune tar opp nye brukere og oppdaterer brukerlister hvert kvartal.

Nye brukere tas inn: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

 

Samordning av bestillingstransport og transporttjenesten for funksjonshemmende - forsøksprosjekt
Vest-Agder fylkeskommune deltok i forsøksprosjektet "Samording av bestillingstransport og transporttjenesten for funksjonshemmede" med tilskuddsmidler fra Samferdselsdepartementet fra 2009-2012. Evalueringen av prosjektet kan du lese mer om her.

Saksbehandler

Tone H. Olsen

38 07 47 14

tho@vaf.no