.Foto: Johan Wildhagen/IN

Nyskaping, klima og energi, likestilling, inkludering og mangfold, folkehelse, statistikk-og analyse, internasjonalt arbeid, reiseliv, landbruk, kommunikasjon og infrastruktur.

Vest-Agder fylkeskommune arbeider bredt med samfunns- og næringsutvikling og har en allsidig satsing på å utvikle en konkurransedyktig region og et mer attraktivt, inkluderende og utadvendt Agder. Vi er involvert på en rekke arenaer. Arbeidet er forankret i Regionplan Agder 2020.

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og samtlige kommuner i Vest-Agder.

Se også vår Statistikkportal for Agder for informasjon om regionale forhold.

Siste fra Samfunn og næring

  • Anette Vesterskovgf Pedersen
    av jto, 18.05.17

    Agder valgt til programfylker for nasjonalt folkehelseprogram for bedre psykisk helse og livskvalitet

    Aust- og Vest-Agder fylkeskommune sendte i april en felles søknad til Helsedirektoratet om å bli...

    Les mer
Arkiv