.Foto: Johan Wildhagen/IN

Nyskaping, klima og energi, likestilling, inkludering og mangfold, folkehelse, statistikk-og analyse, internasjonalt arbeid, reiseliv, landbruk, kommunikasjon og infrastruktur.

Vest-Agder fylkeskommune arbeider bredt med samfunns- og næringsutvikling og har en allsidig satsing på å utvikle en konkurransedyktig region og et mer attraktivt, inkluderende og utadvendt Agder. Vi er involvert på en rekke arenaer. Arbeidet er forankret i Regionplan Agder 2020.

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og samtlige kommuner i Vest-Agder.

Se også vår Statistikkportal for Agder for informasjon om regionale forhold.

Siste fra Samfunn og næring

  • Kapasitetsoekning Lakse Og Oerretoppdrett I 2018 Article Medium
    av she, 05.01.18

    Kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2018

    Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for...

    Les mer
Arkiv