I vår gjennomfører Østlandsforskning en stor levekårsundersøkelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på Agder. Undersøkelsen kan besvares på web av alle i målgruppen.

Undersøkelsen er åpen mellom den 22. mars og 23.april, og tilgjengelig via nettsiden www.egentlig.no Det skal i tillegg gjennomføres fokusgruppeintervjuer som skal bidra til utdypende kunnskap.

Formålet er å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag for å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Kunnskap fra undersøkelsen skal støtte opp under politikkutforming på området i Agder.

Resultatene vil foreligge i august 2018, og presenteres under Skeive Sørlandsdager.

Spørreundersøkelsen gjennomføres av Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret. Det er fylkeskommunene i Agder, samt Kristiansand og Arendal kommuner som har bestilt oppdraget.

Ta gjerne kontakt med forsker og prosjektleder Mona Stokke ved Østlandsforskning for mer informasjon. Mobil: 922 555 57 e-post: ms@ostlandsforskning.no. 

 

 

 

 

av Mellingen, Helle, publisert 13. mars 2018 | Skriv ut siden