Foto: P. Austrud

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider innenfor fagområdet med frivillige organisasjoner, industrien, forskningsmiljøer og andre offentlige institusjoner; alt for å nå målene nedfelt i vedtatte politiske planer.

Eksempler på prosjekteter seksjonen arbeider med innen klima- og energi:

• Grønt batteri Agder. Et arbeid i regi av Politisk samordningsgruppe Agder.

• Etablering av "Center of Excellence" for karbotermisk aluminiumsproduksjon. Et samarbeid med industri, forskning sammen med Alcoa.

• Klimapartnere. Et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og næringslivet i Agder.

• "Oljefri". Samarbeid med Naturvernforbundet, Aust-Agder fylkeskommune og andre kommuner på Agder.

• Infrastruktur for hurtiglading Agder. Samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og "Grønt Punkt".

• Agder Wood.

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Kontakt oss:

Trond S.Kristiansen 

mob: 92 66 50 56