.

 

Navn:

Stilling og spesialfelt:

Telefon:

Mobil:

Kenneth Andresen

Seksjonsleder

 38 07 45 45

480 10 538

Sigvart Bariås

Rådgiver nyskaping / kontroll- og rettledningskonsulent

 38 07 46 93

913 80 607

Manuel Birnbrich

Rådgiver

 38 07 46 04

469 39 933

Anne Mette Brustuen

Folkehelserådgiver

   

Benny Andre Johansen

Rådgiver  

 

901 51 372

Berit Stray Egeli

Rådgiver nyskaping og landbruk 

 38 07 46 96

481 04 496

Jon Halvard Eide

Rådgiver internasjonalisering / Internasjonal koordinator

 38 07 47 32

916 97 522

Oddmund Frøystein

Rådgiver folkehelse

 38 07 45 12

920 13 928

Siv Hemsett

Rådgiver nyskaping og reiseliv

 38 07 45 46

901 680 86

Rune Holbek

Rådgiver

 38 07 45 66

992 93 260

Inger Holen

Koordinator Regionplan Agder 2020

 38 07 47 03

979 70 401

Trond S. Kristiansen

Rådgiver klima og energi

 38 07 46 92

926 65 056

Helle I. Mellingen

Rådgiver likestilling, inkludering og mangfold

 38 07 47 18

411 26 776

Børje Michaelsen

Rådgiver statistikk- og analyse

 

932 42 783

Bent Sigmund Olsen

Prosjektmedarbeider Likestilt Arbeidsliv

 

977 60 469

Anette Vesterskov Pedersen

Rådgiver folkehelse

 38 07 47 24

945 26 767

Lisbeth Reed

Rådgiver planarbeid / likestilling, inkludering og mangfold

 38 07 45 08

481 05 289

Anette Merethe Ryen

Prosjektleder Likestilt Arbeidsliv

 

977 94 835

 

I tillegg til egne rådgivere er omtrent 10 årsverk tilknyttet  pilotorganisasjonene Lister Nyskaping AS, Lindesnesregionen Næringshage og Innoventus AS i Kristiansansregionen. Seksjonen er også direkte involvert i Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA), Ungt Entreprenørskap Agder og Visit Sørlandet AS. Sistnevnte er landsdelens markedsføringsselskap for Sørlandet som reisemål. For øvrig deltar vi i sekretariatet for Regionalt forskningsfond Agder og bidrar til å arrangere Listerkonferansen, Energikonferansen Sør m.m.