.

1. august 2014 ble seksjon for strategi og utvikling og seksjon for næring og energi sammenslått. Seksjon for samfunns- og næringsutvikling inkluderer dermed 15 medarbeidere med bred kompetanse som dekker ulike fokus- og arbeidsområder.  

Navn:

Stilling og spesialfelt:

Telefon:

Mobil:

Steinar Eilertsen

Seksjonsleder

 38 07 46 88

92 06 90 36

Sigvart Bariås

Rådgiver nyskaping / kontroll- og rettledningskonsulent

 38 07 46 93

91 38 06 07

Manuel Birnbrich

Rådgiver (permisjon tom juni 2017)

 38 07 46 04

46 93 99 33

Benny Andre Johansen

Rådgiver  

 

901 51 372

Berit Stray Egeli

Rådgiver nyskaping og landbruk 

 38 07 46 96

48 10 44 96

Jon-Halvard Eide

Rådgiver internasjonalisering / Internasjonal koordinator

 38 07 47 32

91 69 75 22

Oddmund Frøystein

Rådgiver folkehelse

 38 07 45 12

92 01 39 28

Siv Hemsett

Rådgiver nyskaping og reiseliv

 38 07 45 46

90 16 80 86

Rune Holbek

Rådgiver

 38 07 45 66

99 29 32 60

Inger Holen

Koordinator Regionplan Agder 2020

 38 07 47 03

97 97 04 01

Trond S. Kristiansen

Rådgiver klima og energi

 38 07 46 92

92 66 50 56

Helle I. Mellingen

Rådgiver likestilling, inkludering og mangfold

 

41 12 67 76

Børje Michaelsen

Rådgiver statistikk- og analyse

 

93 24 27 83

Anette Vesterskov Pedersen

Rådgiver folkehelse

 38 07 47 24

94 52 67 67

Lisbeth Reed

Rådgiver planarbeid / likestilling, inkludering og mangfold

 38 07 45 08

48 10 52 89

Håvard Skattum

Trainee

 

41 33 41 78

 

I tillegg til egne rådgivere er omtrent 10 årsverk tilknyttet  pilotorganisasjonene Lister Nyskaping AS, Lindesnesregionen Næringshage og Innoventus AS i Kristiansansregionen. Seksjonen er også direkte involvert i Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA), Ungt Entreprenørskap Agder og Visit Sørlandet AS. Sistnevnte er landsdelens markedsføringsselskap for Sørlandet som reisemål. For øvrig deltar vi i sekretariatet for Regionalt forskningsfond Agder og bidrar til å arrangere Listerkonferansen, Energikonferansen Sør m.m.