Foto: Anders Martinsen

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet. Som regional utviklingsaktør gir dette mulighet for å sette landbruk på den næringspolitiske dagsorden.

Tiltak for å fremme landbruket har en positiv effekt på satsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

Til ansvarsområdet tilfører departementet tilskuddsmidler. Disse midlene skal prioriteres på tiltak som stimulerer rekruttering, kompetansebygging og likestilling innen næringen. Midlene blir kunngjort med søknadsfrist ca. 1. kvartal hvert år.

I Vest-Agder fylkeskommune er det etablert et Landbruksforum. Dette fungerer som et rådgivende organ og en møteplass for politikere og landbruksnæringen. Landbruksforumet drøfter og gir innspill til både lokale-, regional- og nasjonale myndigheter, som arbeider med å fremme landbruk som næringsvei.

 

Tilskuddsmidler på landbruks- og matområdet for 2018

Målet for tilskuddsordningene er å bidra til rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket. Les mer her.

 

 

 

av Berit S. Egeli, publisert 16. juli 2014 | Skriv ut siden