I 2018 gjennomførte Østlandsforskning en stor levekårsundersøkelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på Agder. Undersøkelsen kan lastes ned på Østlandsforsknings sider.

Formålet med undersøkelsen har vært å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag for å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Kunnskap fra undersøkelsen skal støtte opp under politikkutforming på området i Agder.

Det er utarbeidet en kortversjon med de viktigste funnene som kan lastes ned her.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned via denne lenken.

Rapporten anbefaler blant annet at skoler og barnehager får kurs i Rosa kompetanse. Det kan man bestille via Foreningen fri sin hjemmesider.

Ta gjerne kontakt med LIM-rådgiver Helle I. Mellingen i fylkeskommunen om videre oppfølging av rapporten.

 

 

 

 

 

av Mellingen, Helle, publisert 13. mars 2018 | Skriv ut siden