.

Vest-Agder fylkeskommune bidrar til nyskaping ved å styrke og videreutvikle næringsmiljøer i Vest-Agder som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping. Vi vil bidra til å videreutvikle etablerte bedrifter ved å øke innovasjonsevnen. Vi har også fokus på entreprenørskap, og har som målsetting å bidra til å øke omfanget av lønnsomme etableringer.

Nyskaping gjennom etablering av virksomhet: Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) eies av fylkeskommunen og Kristiansand kommune. EVA er gjennom sin rådgiver- og kursvirksomhet en sentral aktør i det offentlige virkemiddelapparatet. 

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping: Arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN) er godt i gang. Les mer om arbeidet her.

Nyskaping og reiseliv: I juni 2015 vedtok fylkespolitikerne Besøk Agder 2030. Hensikten er å gi målgruppen et felles verktøy for utvikling av reiselivsbasert næring i regionen. Strategien er en del av Regional plan for Innovasjon og Bærekraftig Verdiskaping Agder (VINN Agder). Les mer om arbeidet og om selve strategien her. Les mer om fylkeskommunens arbeid med reiselivsutvikling her.